ทีฆายุโกโหตุ
5 ธันวามหาราช
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร
เข้าสู่เวบไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองชุมพร